BẢO TÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG MỞ CỬA ĐÓN KHÁCH THAM QUAN VÀO CÁC NGÀY THỨ 3, THỨ 5 VÀ THỨ 7 HÀNG TUẦN \
TIN TỨC

THỨ NĂM, 18/05/2023 15:14:17
      Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên ở nhiều cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh.
 
Trưng bày chuyên đề "Hải Dương in dấu chân Người" nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần thứ tư (26.7.1962-26.7.2022) tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh tư liệu
      Việc làm thường xuyên
      Trong 2 năm qua, thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo Bác Hồ đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh. Việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xác định được từng nội dung, gắn với từng nhiệm vụ cụ thể, góp phần xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đổi mới, đẩy mạnh, nhất là trên mạng xã hội đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.
      Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19, cùng với thiên tai nhưng kinh tế của tỉnh từng bước tăng trưởng. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được hoàn thiện, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang hiện đại. Tỉnh được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị luôn được quan tâm...
      Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề năm 2021, năm 2022 cũng còn hạn chế như: công tác chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề thường kỳ chưa cụ thể; việc xây dựng kế hoạch, bản cam kết đăng ký cá nhân của một số cán bộ, đảng viên và việc thực hiện chuyên đề thiếu cụ thể, chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của cá nhân cán bộ, đảng viên.
      Công tác tuyên truyền về thực hiện Kết luận số 01-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW Chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm tuy đã có nhiều đổi mới nhưng chưa thực sự sinh động, hấp dẫn. Công tác đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi xấu, hạ thấp uy tín lãnh tụ chưa được tiến hành theo chuyên đề riêng. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên có nơi, có lúc còn hạn chế; vẫn còn những biểu hiện thiếu gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, nói nhiều làm ít. Việc xác định công việc trọng tâm, đột phá ở một số đơn vị, địa phương và một số cá nhân cấp ủy chưa thực sự rõ nét...
      Tiếp tục chủ động, sáng tạo
      Để tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy đảng cần tiếp tục chủ động, sáng tạo trong thực hiện chương trình, kế hoạch học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 5.8.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc đột phá đã đăng ký, ban hành. Tổ chức tốt việc học tập chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với việc sử dụng, ghi chép thường xuyên Sổ ghi người tốt, việc tốt làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ…
      Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan đồng thời tận dụng ưu thế của internet và mạng xã hội để tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động các văn nghệ sĩ, nhà báo, các nhà nghiên cứu, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia hưởng ứng giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
      Gắn chặt việc học tập và làm theo Bác với việc đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước hiện có trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước. Nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.
      Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01- KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận 21-KL/TW ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; biểu dương, khen thưởng, uốn nắn kịp thời gắn với việc xây dựng kế hoạch cá nhân với đăng ký học tập, làm theo và nêu gương đối với các tập thể lãnh đạo, cá nhân người đứng đầu và cán bộ đảng viên.
      Song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần kiên quyết bảo vệ và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch muốn phản bác, bác bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng ta.
                                                                                                           Theo Báo Hải Dương 
Các tin mới hơn
NGÀY THƠ LẦN THỨ 22 – HẢI DƯƠNG HOÀ ÂM CÙNG ĐẤT NƯỚC(23/02/2024)
THÔNG BÁO LỊCH THAM QUAN TRƯNG BÀY GỐM NGHỆ THUẬT VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TẠI BẢO TÀNG(08/01/2024)
THƯ NGỎ THAM QUAN, TRẢI NGHIỆM TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ "NHỚ VỀ THỜI BAO CẤP"(17/11/2023)
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VÒNG 1 VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC BẢO TÀNG NĂM 2023(27/10/2023)
TÌM HIỂU Ý NGHĨA, CHỦ ĐỀ NGÀY DU LỊCH THẾ GIỚI 27/9(26/09/2023)
Các tin cũ hơn
DU LỊCH DI SẢN VĂN HÓA TẠI BẢO TÀNG HẢI DƯƠNG (BẢO TÀNG HẢI DƯƠNG ĐIỂM DU LỊCH)(16/05/2023)
TÌM KIẾM TRẠNG NGUYÊN NHÍ(15/05/2023)
THÔNG TIN PHỐ ĐI BỘ - CHỢ ĐÊM Ở HẢI DƯƠNG(21/04/2023)
THÔNG BÁO THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TÁC KỊCH BẢN SÂN KHẤU TUYÊN TRUYỀN VỀ HỆ GIÁ TRỊ GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NĂM 2023(29/03/2023)
CÔNG VĂN CỦA SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI, NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI VÀ CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2023(22/03/2023)
Tìm kiếm
Video
Ảnh Tư Liệu
Quảng cáo
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín