BẢO TÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG MỞ CỬA ĐÓN KHÁCH THAM QUAN VÀO CÁC NGÀY THỨ 3, THỨ 5 VÀ THỨ 7 HÀNG TUẦN \
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Vị trí, chức năng
- Bảo tàng tỉnh Hải Dương là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng thực hiện việc lưu giữ, bảo quản và trưng bày các sưu tập hiện vật, tài liệu về lịch sử tự nhiên và xã hội nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trong tỉnh theo quy định;
- Bảo tàng tỉnh Hải Dương có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát về chuyên môn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
- Xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về các mặt hoạt động của Bảo tàng tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
- Tổ chức sưu tầm, lưu giữ, kiểm kê, bảo quản và trưng bày các sưu tập hiện vật, tài liệu tại Bảo tàng tỉnh; tổ chức tiếp nhận, mua tài liệu, hiện vật thuộc đối tượng sưu tầm của Bảo tàng theo quy định của Nhà nước;
- Tổ chức hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học về di sản văn hóa; tổ chức các cuộc khai quật khảo cổ học; phối hợp triển khai các dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nhà nước và phân công của Giám đốc Sở;
- Tổ chức đăng ký, kiểm kê, xây dựng hồ sơ khoa học và quản lý về mặt nghiệp vụ các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức phục vụ các đối tượng đến tham quan; phối hợp tổ chức các cuộc trình diễn, trưng bày lưu động về lĩnh vực di sản văn hóa theo nội dung và kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Tổ chức ghi chép các sự kiện lịch sử của tỉnh; tư vấn cho các tổ chức và cá nhân về lĩnh vực lịch sử; biên soạn hoặc tham gia biên soạn và xuất bản các ấn phẩm về di sản văn hóa của địa phương; cung cấp thông tin và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực hoạt động của Bảo tàng tỉnh;
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ bảo tàng cho cán bộ làm công tác bảo tàng trong tỉnh; hướng dẫn nghiệp vụ về bảo tàng, nhà truyền thống, phòng trưng bày di tích cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu;
- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo tàng theo quy định của pháp luật và của tỉnh;
- Tổ chức các dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của Bảo tàng tỉnh; tổ chức vận động và tiếp nhận các nguồn tài trợ cho bảo tàng theo quy định của pháp luật và của tỉnh;
- Tổ chức bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ theo quy đinh;
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Bảo tàng tỉnh với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liện quan theo quy định;
- Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức và người lao động và học sinh, sinh viên; quản lý tài sản, tài chính của Bảo tàng tỉnh theo quy định của Nhà nước và của tỉnh;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Tìm kiếm
Video
Ảnh Tư Liệu
Quảng cáo
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín